Cuvinte folosite, termeni și abrevieri

În sensul acestor Termeni și condiții generale pentru emiterea si utilizarea voucherelor cadou, următoarele cuvinte, termeni și abrevieri au următorul sens:

Voucher - un instrument cu termen de valabilitate fix emis de E.Miroglio Trade SRL în formă de VOUCHER pe hârtie, cu chitanță fiscală / sistem atașată cu care se poate face plata integrală sau parțială a unei mărfuri cu marca DIKA® de la unitățile comerciale înregistrate sub numele deE.Miroglio Trade SRL.VOUCHERUL în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale este unVOUCHER pentru un scop specific în sensul §1, articolul 89 din Dispozițiile suplimentare ale Legii TVA.

DIKA® - marcă comercială pentru mărfuri și servicii înregistrate sub numele E.Miroglio EAD

E.Miroglio Trade SRL este compania comercială E.Miroglio Trade SRL cu CUI: RO 38306580

IASMTA - un sistem automat integrat pentru gestionarea activității de tranzacționare, înregistrat sub numele de E.Miroglio Trade SRL

Utilizator - o persoană adultă care trimite voucherul ca plată sau ca parte a plății unei mărfuri cu marca comercială

DIKA® Purtător - titular / proprietar al unui voucher emis de E.Miroglio Trade SRL

Chitanță de sistem - chitanță emisă de sistemul automat integrat de gestionare a activității de tranzacționare, înregistrată sub numele de E.Miroglio Trade SRL

Valoare - suma în LEI(RON) indicată pe bonul fiscal / sistem atașat voucherului

Mărfuri - un articol cu marca DIKA®, destinat vânzării în unitățile comerciale înregistrate sub numele de E.Miroglio Trade SRL

Unitate comercială - un loc pe teritoriul Romaniei pentru desfășurarea activității comerciale de vânzare a mărfii cu marca DIKA®

Asistent vânzări - o persoană ocupată într-o anumită unitate comercială care, în virtutea unui contract cu E.Miroglio Trade SRL, are dreptul să efectueze tranzacții comerciale pentru vânzarea mărfurilor in unitatea comercială

Serviciu - orice act destinat să fie oferit în mod liber într-o unitate comercială, care are o valoare și este diferită de o marfă, de la bani în circulație, de la valută străină, de la emiterea, utilizarea și valabilitatea bonului

Chitanță fiscală - chitanță fiscală emisă de un dispozitiv fiscal înregistrat sub numele de E.Miroglio Trade SRL - un dispozitiv fiscal înregistrat sub numele de E.Miroglio Trade SRL

I. General

1. Acești Termeni și condiții generale constituie un acord între E.Miroglio Trade SRL și utilizatori în legătură cu dreptul utilizatorului de a utiliza un voucher valid emis de E.Miroglio Trade SRL în unitățile comerciale înregistrate sub denumirea de E.Miroglio Trade SRL Magazinele Dika

2. Prin achiziționarea unui voucher, utilizatorul acceptă și se angajează să respecte acești Termeni și Condiții Generale.

3. În sensul acestor Condiții Generale, un voucher valid este voucherul:

1. care este desemnat ca Voucher și este destinat plății unei mărfuri cu marca DIKA® în unitățile comerciale înregistrate sub numele de E.Miroglio Trade SRL

2. care a fost emis de E.Miroglio Trade SRL

3. care este intact

4. care este lizibil

5. la care se atașează o chitanță fiscală / sistem lizibilă emisă de FD / IASMTA, înregistrată sub numele de E.Miroglio Trade SRL

6. pentru care, de la data depunerii către unitatea comercială, nu au expirat 3 (trei) luni de la data indicată ca data eliberării bonului fiscal / de sistem emis de FD / IASMTA, înregistrat sub denumirea deE.Miroglio Trade SRL

4. E.Miroglio EAD își rezervă dreptul de a modifica, completa, modifica, anula sau rezilia Termenii și condițiile generale și produsul la care se aplică, sub rezerva cerințelor legislației aplicabile.Termenii și condițiile generale actuale vor fi postate pe site-ul web: http: //www.dikastore.ro.

II.Voucher - valoare, valabilitate, posesie, titlu, esență

1. Voucherele sunt emise pentru o valoare conform dorințelor clientului,

2. Voucherele sunt emise cu numere de serie.

3. Valabilitatea fiecărui voucher este de 3 (trei) luni de la data indicată ca data emiterii bonului fiscal / de sistem emis de Casa de marcat / IASMTA, înregistrat sub denumirea de E.Miroglio Trade SRL.

4. Valabilitatea voucherului nu poate fi modificată.

5. Un voucher nu este o garanție, ci un instrument care trebuie acceptat contra plății bunurilor (§1, articolul 89 din dispozițiile suplimentare ale legii TVA).Nu poate fi schimbat cu bani, valută sau valori mobiliare;nu poate servi ca garanție sau să fie furnizat ca garanție.Prin urmare, dacă valoarea voucherului este mai mare decât valoarea unei mărfuri aleasă de posesorul voucherului, diferența

dintre sume este nerambursabil și, pentru această diferență, posesorul voucherului/ bonului poate alege o altă marfă.

6. Titularul bonului este purtătorul voucherului și drepturile care decurg din acesta.

7. Voucherul nu poate aparține mai multor persoane.

8. Un suport fizic (document pe hârtie), desemnat ca „Voucher” dar fără o chitanță fiscală / de sistem atașată, emisă de casa de marcat/ IASMTA, înregistrată sub numele de E.Miroglio Trade SRL, precum și o chitanță fiscală / de sistem,emis de casa de marcat / IASMTA, înregistrat sub denumirea de E.Miroglio Trade SRL, fără suport fizic (document pe hârtie), desemnat ca „Voucher”, nu constituie un voucher în sensul acestor Termeni și Condiții Generale.

9. Asistenții de vânzări, agenții comerciali, personalul responsabil de efectuarea vânzărilor de mărfuri sau servicii într-o unitate comercială au dreptul să revizuiască, să verifice, să accepte, să refuze să accepte vouchere ca plată, totală sau parțială, până la valoarea valoriiindicate în voucher când voucherul trimis nu este valid.

10. Voucherul nu poate fi utilizat pentru achiziționarea de mărfuri în afara unităților comerciale, înregistrate sub numele de E.Miroglio Trade SRL.

11. Bonul va fi acceptat pentru valoarea totală specificată în bonul fiscal / sistem atașat acestuia, pentru plata integrală sau parțială a valorii mărfii alese de purtător.

12. Voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea mai multor mărfuri cu marca DIKA®.

13. Dacă valoarea mărfii nu este acoperită complet de voucher, diferența va fi plătită de către purtător (utilizator).

14. Pentru o marfă achiziționată contra unui voucher acceptat, se aplică aceleași condiții de răspundere pentru defecte, creanțe, înlocuiri și returnări ca pentru orice alt articol vândut în magazin.

15. Atunci când achiziția este mai mică decât valoarea voucherului, diferența nu va fi rambursată în numerar.Pentru diferență, utilizatorul are dreptul de a alege una sau mai multe mărfuri cu marca DIKA® pentru a plăti cu restul valorii voucherului.Prevederile acestor Termeni și condiții generale se vor aplica în plus la plată / plată.

IV. Politica de Confidențialitate

1. La emiterea și / sau utilizarea voucherului, datele personale ale persoanei care a achiziționat sau utilizat voucherul nu sunt furnizate, prelucrate sau stocate. Cu toate acestea, E.Miroglio Trade SRL este responsabil pentru administrarea, prelucrarea, stocarea și utilizarea tuturor datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori atunci când sunt colectate în temeiul unui act legal sau administrativ.

2. Datele personale pe care le primește E.Miroglio Trade SRL vor fi utilizate numai în scopul deservirii voucherelor. E.Miroglio Trade SRL asigură că aceste date nu vor fi furnizate sau utilizate de terți în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

pictograms