6. PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal


6.1. „E.Miroglio Trade SRL” în calitate de administrator în sensul legii, colectează date cu caracter personal ale persoanelor care vizitează site-ul magazinului online „DIKA“ și prin urmare, se angajează să asigure confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal , oferite de clienții/utilizatorii prin intermediul magazinului on-line DIKA.
Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a „E.Miroglio Trade SRL” guvernează în general, modul de culegere a datelor, modul în care acestea sunt utilizate, condițiile în care aceasta pot fi dezvăluite terților și modul de stocare.6.2. Fiecare client, care utilizează site-ul și serviciile oferite de acesta, se consideră că este familiarizat cu această politică și se angajează să se conformeze acesteia.
6. 3. Ce fel de date cu caracter personal sunt colectate.
„E.Miroglio Trade SRL” colectează numai datele personale ale clienților, care sunt adecvate, necesare , conexe cu ținta, care sunt prelucrate („reducerea datelor la minim “), care nu includ categorie specială de date cu caracter personal ( „date sensibile“) . Informațiile personale colectate includ numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa IP.
6. 4. Datele cu caracter personal, pe care „E.Miroglio Trade SRL” colectează în legătură cu serviciile sale prin intermediul site-ul magazinului online „DIKA“ întotdeauna sunt prelucrate numai în scopul specific, pentru care au fost furnizate de către clienți / utilizatori, și nu sunt procesate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.
6.5. „E.Miroglio Trade SRL” prelucrând datele cu caracter personal furnizate, garantează un nivel adecvat de securitate și de protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru acest lucru.
6.6. Baza de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„E.Miroglio Trade SRL' proceseză date cu caracter personal în mod legal, deoarece acestea sunt furnizate de către clienți în legătură cu bunurile și serviciile oferite prin intermediul acestui site, în cadrul unui contract de vânzare/cumparate sau atunci când este necesar pentru îndeplinirea condițiilor de guvernare folosind platforma magazinului/site-ului on-line „DIKA“. Principalul motiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este o acțiune privind punerea în aplicare a contractului de vânzare-cumpărare, atunci când clienții efectuează o achiziție, la înregistrarea pe site-ul magazinului online „DIKA“ și/sau atunci când se utilizează oricare dintre serviciile sau funcțiile noastre, cu toate că există și alte motive care permit administratorului să le prelucreze, cum ar fi interesul său pentru a răspunde întrebărilor clienților sau pe baza consimțământului, care acestea exprimă pentru posibilitatea de a primi mesaje publicitare.
6. 7. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
E. Miroglio Trade' SRL procesează datele personale ale clienților săi:
- pentru administrarea înregistrării utilizatorilor la magazinul on-line;
- pentru dezvoltarea în continuare, implementarea și realizarea contractului de vânzare care urmează să fie încheiat între administratorul și clienții prin intermediul site-ului magazinului online;
- să furnizeze informații direct legate de bunurile solicitate de clienți;
- să primească mesaje publicitare despre propunerile /ofertele /articolele noastre adresate clienților;
- atunci când este utilizat re-marketingul pe site-uri de încredere, inclusiv pe Facebook;
- atunci când „E.Miroglio Trade SRL' caută opinia clienților săi cu privire la mărfurile oferite;
- atunci când efectuează analize statistice și alte analize ale serviciilor oferite prin intermediul magazinului on-line;
- pentru notificarea modificările Condițiilor generale ale Politicii de confidențialitate sau ale serviciilor noastre.
6.8. Modul de colectare a datelor personale.
Clienții furnizează datele lor personale în mod voluntar atunci când utilizează site-ul nostru www.dikastore.ro. De exemplu, atunci când este lansată o întrebare pentru un anumit articol sau un serviciu, sau un proces prin care sunt comandate produsele oferite de „E. Miroglio Trade“ SRL prin intermediul magazinului on-line „DIKA“, și în special, în cazul în care clientul/utilizatorul completează datele sale cu caracter personal, care este o condiție pentru accesul la anumite funcții sau servicii pe platforma. Câmpuri definite care sunt listate ca obligatorii de completat, sunt informațiile de care administratorul are nevoie pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, pentru efectuarea transportului bunului și realizarea drepturilor părților contractante.
Prin trimiterea datelor cu caracter personal din punctul precedent, utilizatorul este de acord să primească la adresa sa electronică confirmarea comenzii și informațiile pentru trimiterea comenzii prin curier. Datele personale ale utilizatorilor vor fi utilizate exclusiv în scopul administrării contractului specific.
Atunci când utilizatorul își exprimă consimțământul de a primi mesaje promoționale, utilizatorul este de acord să primească pe e-mail, promotiile curente și ofertele commerciale.

6.9. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal
„E.Miroglio Trade“ SRL ca administrator ia toate măsurile necesare pentru protejarea și stocarea datelor cu caracter personal pentru perioada, în care datele personale sunt stocate, numai în măsura în care și până când este necesar pentru activitatea pentru care au fost acordate, în conformitate cu cerințele și termenii limită pentru aceasta, prevăzute în actele normative aplicabile și eficiente în Romania, dar nu mai mult de 7 ani. La expirarea acestei perioade, datele personale ale clientului / utilizatorului vor fi distruse.
Datele furnizate în scopuri de marketing, sunt păstrate până când utilizatorii ne notifică că nu mai dorește să primească informațiile respective de la noi. Odată ce obiectivele de procesare a datelor au fost îndeplinite, administratorul le distruge.
6.10. Accesul la datele personale furnizate de utilizatori
„E.Miroglio Trade SRL“ ca operator de date personale este obligat să nu vândă, să nu dezvăluie și, să nu împărtășească în scopuri de marketing informații personale furnizate unor terțe părți. Numai persoanele autorizate vor putea accesa aceste date/
Informații despre datele personale ale clienților săifurnizorilor de servicii terte,subcontractori și alte organizații relevante numai și exclusiv în scopul de a desfășura activități de furnizarea servicilor pentru clienții / utilizatorii , pentru care acestea le-au dat consimțământul său explicit. Datele personale ale utilizatorilor până la data distrugerii nu sunt furnizate unor terțe părți, fără acordul prealabil al consumatorului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau în ordinea legală a unei autorități publice. Cu toate acestea, atunci când sunt utilizați furnizori de servicii terți, sunt dezvăluite numai informațiile personale, necesare pentru furnizarea serviciului, pentru care sunt furnizate de către clienți/utilizatori. Părțile terțe - beneficiari, cu care „E. Miroglio Trade“ SRL lucrează, sunt în primul rând, furnizorii de servicii, prin care furnizează achizițiile cumpărătorilor. Acestea vor folosi datele personale furnizate pentru a furniza informații și pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din contractele încheiate cu aceștia.
Furnizarea de date cu caracter personal instituțiilor statului poate avea loc numai în cazurile prevăzute de lege și într-un volum care nu depășește scopurile pentru care au fost solicitate.
Angajații www.dikastore.ro garantează și sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor.
6.11. Dreptul de acces, corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.
Clienții / utilizatorii au dreptul în orice moment să solicite:
1. Accesul la datele cu caracter personal colectate în procesul de furnizare și utilizare a serviciilor, inclusiv: confirmarea dacă procesăm datele cu caracter personal ne sunt furnizate, ce categorii de date sunt, scopul procesării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele.
2. Corectarea datelor cu caracter personal pe care clienții / utilizatorii le-au furnizat atunci când sunt inexacte.
3. Ștergerea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod, și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea, excepția cazului în care, acordul pe care se bazează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și atunci când acestea au fost procesate ilegal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării, bazată pe cel dat înainte de retragerea acestuia.
6.11. Pentru a efectua acțiunile de mai sus de acces, corectare și ștergere a datelor cu caracter personal este posibil numai în cazul în care utilizatorul solicită acest lucru printr- o cerere scrisă adresată administratorului, care trebuie să conțină:
1. Numele, adresa și alte date de identificare ale persoanei în cauză;
2. Descrierea cererii;
3. Forma preferată pentru furnizarea informațiilor;
4. Semnătura, data depunerii cererii, adresa de corespondență și numărul de telefon de contact;
5. Procura autentificată de notar atunci când este prezentată de o persoană autorizată.
Cererea se trimite la adresa unde Administratorul își are sediul social prin scrisoare recomandată sau prin curier.
Administratorul va notifica decizia de efectuarea acțiunii solicitate sau refuzul pentru acesta în termen de o lună de la primirea cererii. Notificarea va fi trimisă prin poștă cu confirmare de primire sau poate fi primită personal contra semnării.

6.12. Dreptul la contestație.
În cazurile prevăzute de lege fiecare consumator are dreptul să:
pct.1. Depună o contestație către administrator, împotriva prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la acesta, în prezența unui temei legal pentru această. În cazul în care contestația este justificată, datele personale ale persoanei din acel moment nu pot fi prelucrate mai departe;

pct. 2. De a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct;
pct. 3. Să fie informat înainte ca datele sale personale să fie dezvăluite pentru prima dată unor terțe părți sau utilizate în numele dvs. Pentru scopurile în sensul punctului precedent al acestui articol, oferindu-vă posibilitatea de a vă opune la o astfel de divulgare sau utilizare
pct. 4. Fiecare utilizator poate face o plângere cu privire la modul în care sunt prelucrate datele sale cu caracter personal, contactându-ne la tel. 0744104249.
pct. 5. În toate cazurile, în care clientul / utilizatorul consideră că datele sale sunt prelucrate în mod ilegal sau răspunsul nu satisface cererea trimisă, clientul / utilizatorul poate solicita autorității competente pentru protecția datelor cu caracter personal - Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal. Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal este autoritatea de supraveghere, care exercită controlul legal asupra prelucrării datelor cu caracter personal.
6.13. Orice întrebări cu privire la această politică puteți trimite la e-mail: online.romania@dika.com.

pictograms