CONDIȚII GENERALE ale SC ”E. Miroglio Trade SRL'’

pentru utilizarea magazinului on-line www.dikastore.ro

I. DISPOZIȚII GENERALE


1. Acest document constituie condițiile generale de utilizare a platformei virtuale pentru vânzarea de bunuri www.dikastore.ro și subdomeniile acestuia, care stabilesc normele de utilizare, inclusiv încheierea unui contract de vânzare cu acest magazin on-line. Prin plasarea unei comenzi pe site-ul www.dikastore.ro Clientul/ Consumatorul confirmă că a luat la cunoștință prezentele Condiții Generale și acceptă ca acești termeni să fie obligatorii în ceea ce privește relația cu Vânzătorul și, prin urmare, se angajează să le respecte.

2. Identificarea Clientului/ Consumatorului în scopul de a reproduce declarația sa de acceptare Termenilor si Condițiilor generale, precum și comanda plasată, se face prin stocarea fișierelor log pe serverul de fișiere www.dikastore.ro server de fișiere, stocarea adresei IP a utilizatorului/clientului, precum și orice alte informații.

2. DEFINIȚII

2.1. Vânzător - „E. Miroglio Trade SRL‘' sau orice partener al „E.Miroglio Trade SRL'’ cu inregistrare in Bucuresti Sector 1, Bd. G-ral., Ghe. Magheru, Nr 32-36, Ap. 15, CUI: RO 38306580.

2.2. Client - orice persoană fizică sau juridică sau altă entitate juridică care utilizează magazinul on-line „DIKA“ în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vizualizarea, plasarea comenzii, cumpărarea, returnarea produselor etc. Un Client se poate bucura de drepturile unui Consumator / Utilizator, conform prezentelor Condiții Generale, cu condiția ca acestea să corespundă definiției de la punctul 2.13 din prezentele Condiții Generale.

2.3. Website – o platformă virtuală de vânzare de bunuri/produse,pe domeniul www.dikastore.ro și subdomeniile sale.

2.4. Contul -o secțiune de site web formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care permite Clientului/Consumatorului să trimită comanda și care conține informații despre Consumator/Client.

2.5. Banca – o instituție de credit, în sensul Legii instituțiilor de credit (CIA), care, în urma unui permis eliberat pentru activități bancare, are dreptul să deschidă, să gestioneze și să închidă conturi în RON și/sau valută, să efectueze și să primească plăți, pentru și în numele titularului de cont, să furnizeze servicii de plată, să emită carduri bancare și să deservească plățile cu astfel de carduri, respectând cerințele aplicabile, inclusiv prin utilizarea sistemelor de plată care să permită plată la distanță, online sau un alt tip de plată reglementat legal, permițând autentificarea plată efectuată.

 2.6. Comanda -un document electronic, care reprezintă o formă de comunicare între Cumpărător și Vânzător, prin care Cumpărătorul declară Vânzătorului prin intermediul site-ului, intenția sa de a cumpăra bunuri și servicii de pe site.

2.7. Bunuri/produse și servicii – orice subiect al contractului de vânzare-cumpărare cu site-ul web.

2.8. Promoții-orice comunicare comercială care vizează promovarea anumitor bunuri și/sau servicii care sunt oferite în cantități limitate, cu excepția cazului în care comunicarea comercială nu se specifică altfel, pentru o anumită perioadă de timp specificată de Vânzător.

2.9. Contract/acord- reprezintă contractul încheiat de la distanță între Vânzător și Cumpărător pentru vânzarea de bunuri și/sau servicii din site-ul web, care reprezinta parte integranta din prezentii termeni si conditii generale de utilizare a site-ul web.

2.10. CUPRINS:

a) Toate informațiile site-ului web sunt accesibile printr-o conexiune la internet sau prin utilizarea unui dispozitiv conectat la internet.

b) Informațiile privind produsele și/sau serviciile și/sau tarifele aplicabile ale terților, cu care Vânzătorul le-a contractat în calitate de parteneri.

c) Datele vânzătorului sau alte informații care îi privesc.

2.11.Rambursări – restituirea unei sume către un Client/Consumator de către „E.Miroglio Trade SRL” , ca urmare a anulării sau neexecutării unui contract de vânzare-cumpărare, care se realizează numai de către bancă.


2.12. Specificații - Toate caracteristicile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor, astfel cum sunt specificate în descrierea lor, furnizate de producător.

2.13. „Consumator/Utilizator” se referă la semnificația prevăzută în definiția legală de la § 13, punctul 1 din Dispozițiile suplimentare din Legea privind protecția consumatorilor /CPA/ și de la § 6 din Dispozițiile suplimentare privind furnizarea de conținut digital și servicii digitale. Servicii și cu privire la Legea vânzării de bunuri /SDCDSSGA/ și desemnează orice persoană fizică care achiziționează bunuri sau servicii din magazinul online, care nu are scopul de a desfășura activități comerciale sau profesionale, și orice persoană fizică, care, în calitate de parte la un acord cu vânzătorul, acționează în afara sferei activității sale comerciale, economice, meșteșugărești sau profesiei.

2.14 Magazinul online  www.dikastore.ro este magazinul online al vânzătorului în sensul §1, articolul 87 din Dispozițiile suplimentare ale Legii privind taxa pe valoarea adăugată. Termenii magazin online, magazin online și magazin electronic vor avea sens egal.


2.15. Magazinul internet www.dikastore.ro este proprietatea COMERCIANTULUI.

3. COMANDA


3.1. Clientul/Consumator poate lansa o comandă către magazinul electronic, prin indicarea unei adrese e-mail valabile; completarea adresei reale pentru livrarea mărfurilor, completarea datelor adevărate de contact - două numere de telefon.

3.2. Clientul/Consumator  se obligă și este responsabil pentru toate datele de achiziție, pe care le-a declarat prin comanda completată și lansată Vânzătorului, să fie adevărate, complete și corecte la data expedierii comenzii.


3.3. Fiecare Bun și/sau Serviciu adăugat in coșul Consumatorului,va fi accesibil pentru cumpărare în limita cantității existente in stoc disponibil. Adăugarea unui articol și/sau serviciu în coșul de cumpărături, nu are ca rezultat înregistrarea comenzii și rezervarea automată a mărfii/serviciului în coș. Comanda este trimisă vânzătorului după ce faceți clic pe butonul „Adaugă în coș”, iar site-ul web încarcă informații complete despre comanda specifică (articole adăugate în coș, data și adresa de livrare). Această acțiune este obligatorie din punct de vedere juridic pentru Client/Consumator și vânzător. Clientul/ Consumatorul primește un e-mail de la online.romania@dika.com Locul livrării mărfurilor este o adresa valabila pe teritoriul României. Contractele cu adresa de livrare în afara teritoriului României nu se vor încheia și nu se vor executa.

3.4. În cazul comenzii lansate cu succes, Utilizatorul primește o confirmare a comenzii prin e-mail, la adresa de e-mail specificată de acesta „E. Miroglio Trade SRL” nu este responsabil în cazul în care clientul nu primește un e-mail de confirmare, deoarece a greșit adresa de e-mail, precum și datorită unui motiv care se datorează sistemului electronic în care este înregistrată adresa clientului. În confirmarea prin e-mail se indică produsele comandate, numărul comenzii, data și ora în care este lansată comandă. Înainte de confirmarea comenzii, Vânzătorul are dreptul de a efectua o precizare a comenzii prin telefon doar dacă sunt necesare informații suplimentare. După precizare Vânzătorul poate accepta sau respinge comanda. Prin primirea unui e-mail de confirmare, contractul se consideră încheiat.

3.5.Prin trimiterea comenzii, Clientul/Consumatorul permite vânzătorului să-l contacteze pe primul folosind oricare dintre contactele furnizate de Client/Consumator, atunci când acest lucru este necesar în legătură cu comanda plasată, sau acordul contractat. Pentru a contacta Clientul/Consumatorul, vânzătorul poate folosi terți, inclusiv agenții comerciali sau asistenții/centrele de apel ale acestora, etc.


3.6. Vânzătorul are dreptul de a refuza să execute și/sau să anuleze în alt mod o comandă deja plasată de către Client/Consumator, cu notificarea cuvenită către Client, dacă suma pentru articolele comandate nu a fost primită în contul vânzătorului, în cazul plăților electronice, sau atunci când datele furnizate de către Client/Consumator site-ului sunt incomplete și/sau incorecte. În astfel de cazuri, anularea unei comenzi plasate nu va avea ca rezultat nici o responsabilitate sau răspundere pentru niciuna dintre părți, prin urmare nici o despăgubire nu poate fi solicitată de niciuna dintre parti

pentru anularea comenzii.

3.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul cu  Clientul/ Consumatorul printr-un mesaj de e-mail trimis de la online.romania@dika.com la adresa de e-mail furnizată de Consumatorul, în cazul în care toate bunurile sau o parte din bunurile comandate sunt epuizate sau nu pot fi livrate din motive independente de furnizor. În cazul în care articolele comandate sunt epuizate, vânzătorul va anunța Clientul/Consumatorul prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de Consumator, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. În cazul în care a fost făcut transfer bancar în contul Vânzătorului, clientul printr-un mesaj /e-mail /la adresa online.romania@dika.com poate alege restituirea sumei plătite, sau alegerea unor alte bunuri disponibile, precum prețul plătit de utilizator va fi scăzut din prețul bunului nou ales.

3.8. Produsele achiziționate de la magazinul on-line pot fi returnate sau înlocuite de către utilizator în magazinul Vânzătorului cu marca „Dika“, sau să fie trimise în detrimentul utilizatorului la depozitul central al Vânzătorului, la adresa indicată mai jos în aceeași clauză a Condițiilor Generale, pe cheltuiala Clientului in termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea marfii. Articolele trebuie să fie însoțite de o chitanță sau factură, in starea in care au fost primite, să fie în aspect comercială bun cu etichetele și ambalaje originale, fără defecte și/sau urme de produse cosmetice.
În cazul în care  Clientul/ Consumatorul dorește să schimbe mărimea produsului comandat, Clientul/ Consumatorul trebuie să completeze un  „Formular de retur/Înlocuire a produsului'  disponibilla: https://www.dikastore.ro/ro/returns.html. Înlocuirea se va face în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data depunerii formularului de înlocuire a articolului, dacă dimensiunea solicitată este disponibilă. 

În lipsa unei mențiuni exprese pentru opțiunea de înlocuire din formular nu este bifată (selectată), se consideră/  ca se intenționează returnarea unui produs. În cazul în care Clientul/ Consumatorul dorește înlocuirea unui articol cu un alt model articol, este necesar să fie completat un „Formular de retur/Înlocuire a produsului” disponibil la https://www.dikastore.ro/ro/returns.html.

Înlocuirea se va face în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data trimiterii formularului, dacă noul articol/mărimea este disponibilă. In cazul in care inlocuirea este cu un articol cu pret mai mare, Clientul/Consumatorul va plati diferenta la depunerea formularului, sau cel tarziu – in cadrul datei de livrare a articolului inlocuit.

La înlocuirea cu un articol de valoare mai mică, E. Miroglio Trade SRL va restitui diferența de preț dintre articolul achiziționat inițial și cel înlocuit prin transfer bancar.

Toate taxele de transport pentru returnare sau înlocuire vor fi suportate de Client/Consumator. Articolele vor fi returnate cu o dovadă de livrare, în caz  contrar ''E. Miroglio Trade SRL” nu este răspunzătoare pentru bunurile pierdute. Bunurile trebuie returnate la următoarea adresă: magazinul 'Dika' din incinta Mall Afi  Cotroceni, Bd. Vasile Milea, nr 4, Sector 6, Bucuresti.


3.9. Rambursarea sumei pentru bunurile returnate în magazinul 'Dika' din incinta Mall Afi Cotroceni Bd. Vasile Milea, nr 4, Sector 6, Bucuresti de la punctul 3.8 , se face prin transfer/virament bancar în termen de 14(paisprezece) zile lucrătoare de la data primirii mărfii în magazinul 'Dika' din incinta Mall Afi  Cotroceni, Bd. Vasile Milea, nr 4, Sector 6, Bucuresti.  Detaliile contului bancar la care Cumpărătorul dorește să primească suma sunt furnizate în formularul de returnare. 'E. Miroglio Trade SRL” nu este responsabil pentru un cont bancar specificat incorect. În cazul plății cu card bancar și a necesității unei rambursări, atunci suma va fi rambursată pe cardul bancar cu care a fost plătită comanda.Toate comisioanele bancare pentru rambursare vor fi suportate de Client/Consumator. In cazul in care Clientul/Consumatorul a solicitat emiterea facturii pentru articolul ce urmeaza a fi rambursat, suma va fi returnata in contul bancar al persoanei facturate.

3.10. În cazul în care un produs și/sau serviciu comandat și plătit în avans de către Client/Consumator, nu poate fi furnizat de către vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Consumatorul despre acest fapt și va face o rambursare în contul Clientului/Consumator în termen de 7 ( șapte) zile de la data la care vânzătorul a luat cunoștință de acest fapt sau de la data la care Clientul/Consumatorul a solicitat în mod explicit rezilierea contractului.

3.11. Consumatorul are dreptul la refuz în temeiul art.50 din Legea privind protecția consumatorului. Consumatorul poate refuza comanda plasata, fara a indica motivul. Refuzul unei comenzi poate fi comunicat telefonic, sau e-mail la adresa: online.romania@dika.com în termen de 14 (paisprezece) zile de la data primirii mărfurilor. Pentru ca refuzul să fie valabil, Consumatorul va prezenta: numărul comenzii, numărul de telefon indicat în comandă, numele și prenumele acestora așa cum sunt înregistrate pe site, adresa de e-mail de înregistrare, valoarea comenzii, precum și completarea unui Retur. Formular disponibil la https://www.dikastore.ro/ro/returns.html. Taxele pentru retur vor fi suportate de Consumator. Vânzătorul nu va rambursa cheltuielile suplimentare ale Consumatorului, astfel cum sunt prevăzute la art. 54, paragraful 3 din Legea privind protecția consumatorului. Clientul are obligațiile prevăzute la art. 55 din Legea privind protecția consumatorilor. Bunurile vor fi returnate în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care Consumatorul a comunicat Vânzătorului refuzul lor, la următoarea adresă: Mall Afi Cotroceni, Bd. Vasile Milea, nr 4, Sector 6, Bucuresti

3.12. Vânzătorul este obligat, în cadrul unei garanții legale de conformitate a mărfurilor, să furnizeze consumatorului bunuri conform specificațiilor, prevăzute în magazinul online și în Comanda, plasată de consumator. Consumatorul poate depune o reclamație, dacă bunurile achiziționate nu sunt conforme cu cele contractate între părți în contract. Neconcordanța dintre părțile convenite poate include:

а) defecte de producție ale articolelor;

b) sublivrare;

c) livrarea produselor diferite de cele comandate;

d) neconcordanta in ceea ce priveste marimea declarata si/sau culoarea produsului livrat, trimis in alta culoare si/sau marime fata de cea comandata;

e) deteriorat în timpul transportului.

3.13. Reclamația poate fi depusă la ”E.Miroglio Trade SRL” la adresa de e-mail indicată online.romania@dika.com,  la punctul 10 din prezentele Termeni și Condiții Generale, deoarece, în același timp, Consumatorul va returna bunurile la adresa indicată la punctele 3.8 și 3.11, în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea acestuia.

3.14. În caz de reclamație, clientul poate alege să primească un articol fără defecte, altă dimensiune sau o altă culoare sau să returneze produsele contra rambursării. Consultantul magazinului electronic poate oferi înlocuirea produsului cu unul sau mai multe articole diferite la prețul articolului sau un articol nou. Clientul plătește suplimentar, în cazul în care celălalt articol este mai scump, sau sunt oferite două articole pentru același preț sau utilizatorului se rambursează diferența dintre articolul înlocuit și cel nou, în cazul în care prețul noului produs este mai mic decât prețul plătit de Utilizator.

3.15. În toate cazurile de înlocuire a produselor, taxele de transport vor fi suportate de către Client/Consumator – în ambele sensuri, cu excepția cazului în care înlocuirea se face din vina Vânzătorului, din cauza neconcordanței produsului cu specificațiile descrise în magazinul online, sau comanda Consumatorului. În cazul în care Clientul/ Consumatorul dorește să returneze/înlocuiască un produs, acesta poate proceda cu curierul selectat de către acesta în condițiile prevăzute la punctul 5.8. din prezentele Condiții Generale.

3.16. În cazurile în care Vânzătorul oferă o garanție comercială pentru produsul achiziționat, Clientul/ Consumatorul va primi odată cu livrarea cardul de garanție cu termenii garanției comerciale oferite. Garanția comercială nu va afecta remediile Consumatorului de la articol 3.2. prin punctul 3.14, ca mai sus, în ceea ce privește garanția legală pentru conformitatea bunurilor.

4. PLATA

4.1. Clientul/Consumatorul va plăti prețul integral al bunurilor, așa cum este indicat pe site-ul Vânzătorului. Nu sunt acceptate plăți parțiale. În cazul în care Clientul/ Consumatorul plătește doar o parte din valoarea declarată a articolului, se va considera că a renunțat la acord, iar suma plătită va fi returnată Clientului/ Consumatorului pe cheltuiala acestuia.

4.2. Pretul produselor, pe care Clientul/Consumatorul il va plati la plasarea unei comenzi, este pretul indicat pe site la momentul transmiterii comenzii de catre Client/Consumator catre Vanzator prin intermediul site-ului, cu exceptia cazurilor de eroare în determinarea prețului, datorită funcționalităților site-ului („bug”). În cazul în care există un bug, o eroare în prețul bunurilor comandate, ”E.Miroglio Trade SRL” va informa cu promptitudine Clientul/ Consumatorul și îi va oferi posibilitatea de a confirma comanda cu prețul corect sau de a o anula. În cazul în care nu se primește niciun răspuns de către Client/Consumator, din cauza datelor de contact incorecte furnizate, sau nici un răspuns în termen de 5 (cinci) zile de la apelul telefonic sau e-mailul transmis de ”E.Miroglio Trade SRL” în care se informează despre eroarea de preț, comanda va fi va fi considerat anulat și toate sumele plătite vor fi rambursate Clientului/ Consumatorului în totalitate. Prin trimiterea unei comenzi și acceptarea prezentelor Condiții Generale, Clientul/ Consumatorul este informat și este de acord că ”E.Miroglio Trade SRL” nu este obligat să furnizeze niciun produs la un preț mai mic incorect, rezultat dintr-o eroare în funcționalitatea site-ului („bug”) , inclusiv in cazurile in care Clientul/ Consumatorul a primit o confirmare pentru comanda plasata.

4.3. Prin depunerea unei comenzi si acceptarea prezentelor Conditii Generale, Clientul/ Consumatorul este informat si este de acord ca preturile produselor si serviciilor de furnizare de pe site pot fi modificate in orice moment de catre Vanzator. Cu toate acestea, cu excepția cazurilor de eroare („bug”) în preț, în sensul punctului 4.2. din prezentele Condiții Generale, modificările de preț ale produselor și serviciilor de furnizare, achiziționate prin intermediul site-ului web, nu vor afecta comenzile pentru care Clientul/ Consumatorul a primit deja o confirmare de comandă.

4.4. Plata se consideră efectuată atunci când suma este primită în contul bancar al vânzătorului (în cazul plății prin bancă) în termen de 3 (trei) zile, confirmată de bancă, sau la predarea sumei către curier (în cazul plata la livrare).

4.5. Termenele de plată vor fi indicate de către Client/Consumator la transmiterea comenzii către vânzător.

4.6. Taxele de plată vor fi suportate de Client/Consumator.

4.7. Plata pentru produsele comandate poate fi:

- plata cu cardul bancar in contul vanzatorului prin utilizarea unui sistem de plata si/sau a unui serviciu de plata;

- plata la primirea livrarii prin curier in conditii de ramburs.În ciuda metodei de plată alese, prețul cotat al produsului nu se modifică și nu se percep taxe suplimentare pentru procesarea plății.

4.9. Taxele bancare pentru plata prețului și taxele de transport pentru livrarea mărfurilor nu sunt incluse în preț și vor fi suportate de Client/Consumator. Înainte de expedierea comenzii, Clientul/ Consumatorul primește o notificare, dacă este datorată vreo plată suplimentară.

4.10. Vânzătorul are dreptul la scăderea progresivă a prețurilor produselor în temeiul art. 65 (5) din Legea privind protecția consumatorilor.5. FURNIZAREA BUNURILOR


5.1. Livrarile se fac prin firma de curierat „FAN Courier“ / numit curier sau curierul / numai pe teritoriul României.
5.2. Livrările se fac doar la comenzile primite cu succes. La ambalarea bunurilor comandate, utilizatorul va fi informat prin e-mail. Bunurile sunt transferate la curier pentru transport la adresa respectivă, si AWB curierului este dovada de livrare a mărfurilor.

5.3. Termenul de livrare pentru o comandă după primirea acesteia de la client este de 2 (două) până la 6 (șase) zile lucrătoare. În timpul campaniilor (BlackWeek, BlackWeekend, sărbători de Crăciun, 8 martie etc.), termenul de livrare poate fi prelungit. În toate cazurile, termenul de livrare după primirea comenzii clientului, nu va fi mai mare de 14 (paisprezece) zile.

5.4. Costul livrării produselor este plătit de Client/Consumator și este următorul:
a) la ridicarea din magazinul Dika - 0 Lei.
b ) la ridicarea comenzilor de la un birou al companiei de curierat „FAN Courier“ -0 Lei

c) la adresa clientului:

 * la comenzi până la 230 LEI – 19 LEI
* la comenzi de peste 230 LEI - 0 LEI
5.5. Comenzile solicitate de Client/Consumator pentru a fi livrate de la birou „FAN Courier“, vor fi stocate în biroul curieratului în termen de 10 zile lucrătoare de la data expedierii. În cazul în care coletul nu va fi revendicat în această perioadă, E.Miroglio Trade SRL considerată contractul reziliat de către client.

5.6. În cazul în care Clientul/ Consumatorul redirecționează livrarea mărfurilor la o adresă, diferită de cea indicată inițial în comandă, costurile suplimentare de transport pentru redirecționarea expedierii, vor fi pe cheltuiala Clientului/ Consumatorului. În cazul în care livrarea este redirecționată către o altă adresă din vina vânzătorului, taxele suplimentare de transport vor fi plătite de către vânzător.

5.7. Un Client/Consumator poate indica un alt curier pentru livrare, în câmpul „Note” din formularul de comandă. În acest caz, termenii definiți de curierul ales se aplică taxelor de transport, acestea fiind pe cheltuiala Clientului/Consumatorului, iar în temeiul art. 103c(в), alin.2 din Legea privind protecția consumatorului, riscul de pierdere va fi transferat Consumatorului, după ce bunurile sunt predate celui ales de către curierul Consumatorului. În caz de pierdere sau deteriorare a bunurilor, în acest scenariu, Consumatorul va depune pretențiile la curier.

6. TRANSMITEREA, PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal


6.1. „E.Miroglio Trade SRL” în calitatea sa de administrator de date, colectează date cu caracter personal ale persoanelor care vizitează site-ul magazinului online „DIKA“ și prin urmare, se angajează să asigure confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal furnizate de Clienți/Consumatori prin intermediul magazinului on-line DIKA.
Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a „E.Miroglio Trade SRL”  stabilește în general, modul de colectare a datelor, modul în care acestea sunt utilizarea,  termenii și condițiile care reglementează divulgarea către terți și stocarea datelor

6.2. Fiecare client, care utilizează site-ul și serviciile oferite de acesta, se consideră că este familiarizat cu această politică și se angajează să se conformeze acesteia.

6.3. Tipul datelor cu caracter personal colectate:  „E.Miroglio Trade SRL”colectează numai acele date cu caracter personal ale Clienților/ Consumatorilor care sunt adecvate, necesare, legate de scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea datelor la minimum”), care nu includ categorie specială de date cu caracter personal (“ date sensibile”). Datele personale colectate includ numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa IP. 

6. 4. Datele cu caracter personal colectate de  „E.Miroglio Trade SRL” referitoare la serviciile oferite prin intermediul site-ul magazinului online „DIKA“ întotdeauna sunt prelucrate numai în scopul specific, pentru care au fost furnizate de către clienți / utilizatori, și nu sunt procesate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.

6.5. „E.Miroglio Trade SRL” prelucrând datele cu caracter personal furnizate, garantează un nivel adecvat de securitate și de protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru acest lucru.

6.6. Baza de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„E.Miroglio Trade SRL'  prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, deoarece acestea sunt furnizate de către clienți în legătură cu bunurile și serviciile oferite prin intermediul acestui site, în cadrul unui contract de vânzare/cumparate sau atunci când este necesar pentru îndeplinirea condițiilor de utilizarea, folosind platforma magazinului/site-ului on-line „DIKA“. Principalul motiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este o acțiune privind punerea în aplicare a contractului de vânzare-cumpărare, atunci când clienții efectuează o achiziție, la înregistrarea pe site-ul magazinului online „DIKA“ și/sau atunci când se utilizează oricare dintre serviciile sau funcțiile noastre. Desi că există și alte motive care permit administratorului să le prelucreze, cum ar fi interesul său pentru a răspunde întrebărilor clienților sau pe baza consimțământului, care acestea exprimă pentru posibilitatea de a primi mesaje publicitare.


6.7. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal. E. Miroglio Trade SRL procesează datele personale ale clienților/ consumatorilor

săi:
- pentru administrarea înregistrării utilizatorilor la magazinul on-line;
- pentru dezvoltarea în continuare, implementarea și executarea succesiva a contractului de vânzare care urmează să fie încheiat între administratorul și clienții prin intermediul site-ului magazinului online;
- pentru furnizarea de informații direct legate de bunurile solicitate de clienți;
- pentru primirea de mesaje publicitare publicitare despre propunerile /ofertele /articolele noastre adresate clienților;
- atunci când este utilizat re-marketingul pe site-uri de încredere, inclusiv pe Facebook;
- atunci când „E.Miroglio Trade SRL caută opinia clienților săi cu privire la mărfurile oferite;
- atunci când efectuează analize statistice și alte analize ale serviciilor oferite prin intermediul magazinului on-line;
- pentru notificarea despre modificări ale Termenilor Generali, Politicii de Confidențialitate sau ale serviciilor noastre.

6.8. Modul de colectare a datelor personale.

Clienții/Consumatori își furnizează datele lor personale în mod voluntar atunci când utilizează site-ul nostru www.dikastore.ro. De exemplu, atunci când este lansată o întrebare pentru un anumit articol sau un serviciu, sau un proces prin care sunt comandate produsele oferite de „E. Miroglio Trade“ SRL prin intermediul magazinului on-line „DIKA“, și în special, în cazul în care Clientul/Consumatorul completează datele sale cu caracter personal, care este o condiție pentru accesul la anumite funcții sau servicii pe platforma. Câmpuri definite care sunt listate ca obligatorii de completat, sunt informațiile de care administratorul are nevoie pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, pentru efectuarea transportului bunului și realizarea drepturilor părților contractante.
Prin trimiterea datelor cu caracter personal din punctul precedent, utilizatorul este de acord să primească la adresa sa electronică confirmarea comenzii și informațiile pentru trimiterea comenzii prin curier. Datele personale ale utilizatorilor vor fi utilizate exclusiv în scopul administrării contractului specific.
Atunci când utilizatorul își exprimă consimțământul de a primi mesaje promoționale, utilizatorul este de acord să primească pe e-mail, promotiile curente și ofertele commerciale.


6.9. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal
„E.Miroglio Trade“ SRL in calitate de administrator,  va intreprinde orice actiuni necesare pentru protejarea și stocarea datelor cu caracter personal pentru perioada, în care datele personale sunt stocate, numai în măsura în care și până când este necesar pentru activitatea pentru care au fost acordate, în conformitate cu cerințele și termenii limită pentru aceasta, prevăzute în actele normative aplicabile și eficiente în Romania, dar nu mai mult de 7 ani. La expirarea acestei perioade, datele personale ale clientului / utilizatorului vor fi distruse.
Datele furnizate în scopuri de marketing, sunt păstrate până când utilizatorii ne notifică că nu mai dorește să primească informațiile respective de la noi. Odată ce obiectivele de procesare a datelor au fost îndeplinite, administratorul le distruge.


6.10. Accesul la datele personale furnizate de utilizatori
„E.Miroglio Trade SRL“  în calitate de administrator de date cu caracter personal, se angajează să nu vândă, să trimită sau să dezvăluie către terți, în scopuri de marketing, datele personale furnizate. Accesul la aceste date va fi acordat numai persoanelor fizice autorizate în mod corespunzător. Informații despre datele personale ale clienților săi furnizorilor de servicii terte, subcontractori și alte organizații relevante numai și exclusiv în scopul de a desfășura activități de furnizarea servicilor pentru  Clienți/Consumatori, pentru care aceştia din urmă şi-au dat acordul explicit. Datele personale ale utilizatorilor până la data distrugerii nu sunt furnizate unor terțe părți, fără acordul prealabil al consumatorului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau în ordinea legală a unei autorități publice. Cu toate acestea, atunci când sunt utilizați furnizori de servicii terți, sunt dezvăluite numai informațiile personale, necesare pentru furnizarea serviciului, pentru care sunt furnizate de către clienți/utilizatori. Părțile terțe - beneficiari, cu care „E. Miroglio Trade“ SRL lucrează, sunt în primul rând, furnizorii de servicii, prin care furnizează achizițiile cumpărătorilor. Acestea vor folosi datele personale furnizate pentru a furniza informații și pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din contractele încheiate cu aceștia.
Furnizarea de date cu caracter personal instituțiilor statului poate avea loc numai în cazurile prevăzute de lege și într-un volum care nu depășește scopurile pentru care au fost solicitate.
Angajații www.dikastore.ro garantează și sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor.


6.11. Dreptul de acces,la corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.

Clienții/Consumatorii au dreptul în orice moment să solicite:
1. Accesul la datele cu caracter personal colectate în procesul de furnizare și utilizare a serviciilor, inclusiv: confirmarea dacă procesăm datele cu caracter personal furnizate, ce categorii de date sunt acestea, scopul procesării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele.
2. Corectarea datelor cu caracter personal pe care clienți/consumatori le-au furnizat atunci când sunt incorecte.
3. Ștergerea datelor cu caracter personal, atunci când nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod, și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea, excepția cazului în care, acordul pe care se bazează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și atunci când acestea au fost procesate ilegal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării, bazată pe cel dat înainte de retragerea acestuia.

6.11. Pentru a efectua acțiunile de mai sus de acces, corectare și ștergere a datelor cu caracter personal este posibil numai în cazul în care utilizatorul solicită acest lucru printr- o cerere scrisă adresată administratorului, care trebuie să conțină:
1. Numele, adresa și alte date de identificare ale persoanei în cauză;
2. Descrierea cererii;
3. Forma preferată pentru furnizarea informațiilor;
4. Semnătura, data depunerii cererii, adresa de corespondență și numărul de telefon de contact;
5. Procura autentificată de notar atunci când este prezentată de o persoană autorizată.
Cererea se trimite la adresa unde Administratorul își are sediul social prin scrisoare recomandată sau prin curier.
Administratorul va notifica decizia de efectuarea acțiunii solicitate sau refuzul pentru acesta în termen de o lună de la primirea cererii. Notificarea va fi trimisă prin poștă cu confirmare de primire sau poate fi primită personal contra semnării.


6.12. Dreptul la contestație.
În cazurile prevăzute de lege fiecare Clientul/Consumatorul are dreptul să:

pct.1. Depuneți o obiecție administratorului, împotriva prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la acesta, în prezența unui temei legal pentru această. În cazul în care contestația este justificată, datele personale ale persoanei din acel moment nu pot fi prelucrate mai departe;

pct. 2. Opoziție împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct;

pct. 3. Fiți informați înainte ca datele personale să fie dezvăluite pentru prima dată unor terțe părți sau utilizate în numele dumneavoastră în scopurile prevăzute în paragraful anterior al acestei clauze, permițându-vă să vă opuneți unei astfel de dezvăluiri sau utilizări

pct. 4. Fiecare utilizator poate face o reclamație cu privire la modul în care sunt prelucrate datele sale cu caracter personal, contactându-ne la tel. 0744104249.

pct. 5. În toate cazurile, în care Clientul/Consumatorul consideră că datele sale sunt prelucrate în mod ilegal sau răspunsul nu satisface cererea trimisă, Clientul/Consumatorul poate solicita autorității competente pentru protecția datelor cu caracter personal - Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal. Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal este autoritatea de supraveghere, care exercită controlul legal asupra prelucrării datelor cu caracter personal. https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagi...

6.13. Orice întrebări cu privire la această politică puteți trimite la e-mail: online.romania@dika.com.

6.14. POLITICA DE COOKIE

Cookie-urile sunt fișiere text mici cu un număr unic, stocate în directorul browser al computerului Clientului/ Consumatorului sau al unui dispozitiv mobil. Acestea sunt create atunci când utilizați browserul și vizitați un site web care utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt cel mai frecvent utilizate pentru a salva informații legate de vizitarea sau utilizarea site-ului web de către Client/Consumator/Utilizator, cum ar fi, de exemplu, salvarea datelor furnizate, paginile vizitate, preferințele pentru personalizarea site-ului web etc.Există două tipuri de cookie-uri – persistente/permanente, funcționale sau obligatorii și temporare (de sesiune).

6.14.1. Cookie-urile de sesiune sunt stocate temporar pe dispozitivul Clientului/ Consumatorului, în timpul navigării pe site, dar sunt șterse în momentul în care pagina web este închisă.

6.14.2. Cookie-urile persistente (obligatorii) sunt stocate ca fișier pe computerul sau dispozitivul mobil al Clientului/ Consumatorului pentru o perioadă lungă de timp. Aceste cookie-uri sunt conectate la funcționarea corectă a site-ului nostru. Acestea nu pot fi dezactivate fără a vă suspenda accesul la magazinul online. Cu excepția cookie-urilor necesare pentru funcționarea corectă a site-ului web, stocăm cookie-uri pe dispozitivul Clientului/ Consumatorului numai cu acordul dumneavoastră.

6.14.3. Folosim cookie-uri, precum și informațiile colectate de aceștia, în scopul optimizării și asigurării unei utilizări complete și de înaltă calitate a funcționalităților magazinului online, inclusiv pentru autentificare, îmbunătățirea caracteristicilor de securitate, recunoașterea preferințelor clienților/ consumatorilor, pentru analiza datelor, conținut personalizat, publicitate comportamentală, stocare setări, monitorizare, precum și pentru realizarea satisfacerii celui mai larg spectru de nevoi și cerințe ale consumatorilor.

6.14.4. Prin vizitarea site-ului, Clientul/ Consumatorul este de acord că Vânzătorul are dreptul de a plasa cookie-uri, precum și de a utiliza informațiile generate de astfel de cookie-uri și de a le furniza terților.

6.14.5. Clienții/Consumatorii pot refuza stocarea și/sau accesul cookie-urilor selectate de aceștia, prin modificarea setărilor cookie-urilor din browserul lor. Clienții/Consumatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că prin limitarea cookie-urilor permise, aceștia pot pierde accesul la destul de multe funcții ale site-ului web și magazinului online. Restricționarea cookie-urilor poate afecta unele funcționalități ale site-urilor web și ale magazinelor online.

6.14.6. Prin vizitarea site-ului, clienții/consumatorii sunt de acord că unele tipuri de cookie-uri sunt strict necesare pentru funcționarea corectă a site-ului și a magazinului online, precum și pentru funcționalitatea serviciilor pe care le-au activat și nu pot respinge astfel de cookie-uri.

6.14.7. UTILIZAREA COOKIELOR DE CĂTRE TERȚI PĂRȚI Vânzătorul nu va fi responsabil pentru conținutul sau utilizarea cookie-urilor, plasate pe dispozitivele clienților/consumatorilor de către terți, nici pentru modificarea tipului sau numărului acestor cookie-uri. Pentru mai multe informații sau întrebări cu privire la cookie-urile utilizate de terți, vă recomandăm să trimiteți întrebări directe către terții respectivi și să vă familiarizați cu politicile lor de utilizare a cookie-urilor.

6.14.8. Informațiile colectate prin cookie-uri vor fi utilizate numai în scopurile descrise aici, precum și în limitele permise conform legislației romana aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagi...

7. DISPOZITII GENERALE


7.1. Este posibil că, din cauza spațiului limitat și modul de scriere și de afișare a informațiilor, descrierileproduselor să fie incomplete. La descrierea produsului sunt folosite cuvinte și expresii comune și sunt furnizate informații, în primul rând cu privire la tipul produsului vestimentar, destinația și caracteristicile acestuia.
7.2. Toate produsele, inclusiv cele în promotii și/ sau reducere sunt vândute și livrate până la epuizarea cantităților, chiar dacă acest lucru nu este menționat în mod explicit pe Site.
7.3. Condițiile generale ale „E. Miroglio Trade SRL“ cu privire la magazinul on-line „Dika“ sunt obligatorii pentru toți utilizatorii site-ului.
7.4. Orice utilizare a acestui site înseamnă că, Clientul a citit cu atenție Condițiile generale de utilizare și este de acord să le respecte în mod necondiționat.
7.5. Condițiile generale pot fi modificate unilateral de către „E.Miroglio Trade SRL“, în orice moment, prin publicarea modificărilor pe site. Aceste modificări au efect imediat și sunt obligatorii pentru toți utilizatorii și / sau clienții.
7.6. „E. Miroglio Trade SRL“ are dreptul de a face modificări la condițiile de utilizare în orice moment, la libera sa alegere sau în cazul în care sunt impuse de legislația în vigoare. Acestea pot avea un efect retroactiv asupra comenzilor confirmate anterior și/ sau livrate.
7.7. Dacă oricare dintre prevederile acestor Condiții generale de utilizarea site-ului este invalidă sau inaplicabilă, indiferent de motiv, aceasta nu atrage după sine nulitatea sau aplicabilitatea prevederilor rămase.
7.8. „E. Miroglio Trade SRL“ precizează că, imaginile produselor au un caracter informativ și direcțional, respectiv produsele livrate pot diferi de imagini, din cauza unei modificări a caracteristicilor sau designului acesteia.
7.9. Prin înregistrarea unei comenzi în site, Cumpărătorul acceptă prin telefon sau e-mail de a obține bunul sau serviciul respectiv de la Vânzător contra cost.
7.10. Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Client și Vânzător constă în aceste Condiții generale și informațiile declarate și furnizate de către Cumpărător pe Site.

7.11. Clientul are dreptul de a publica opinii cu privire la bunuri și/sau servicii, precum și a contacta „E.Miroglio Trade SRL“ la adresele din pagina „Contact“ sau prin telefon. Opiniile sau mesaje care conțin blasfemii sau vocabular inadecvat vor fi eliminate de pe site sau ignorate. Vânzătorul are libertatea de a procesa informațiile obținute de la Client, fără necesitatea de a justifica acțiunile sale în acest sens. Clientul are dreptul la o singură înregistrare și să utilizeze doar un singur cont de utilizator pe site.
7.12. Clientul nu poate utiliza conturile unui alt utilizator înregistrat sau să ofere terților posibilitatea de a utiliza contul său. Nu are drept de a crea conturisuplimentare de înregistrare cu rea intenție, în scopul de a abuza funcționalitatea site-ului web, sau să încerce să joace rolul unui alt utilizator.
7.13. Puteți contacta Vânzătorul printr-un link direct cu acesta sau la adresele listate pe site în fila „Contact”. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile obținute fără a fi nevoie să o justifice.
7.14. „E.Miroglio Trade SRL“ poate publica pe site-ul magazinului online „Dika“ publicitate sau informații promoționale pentru bunuri și/sau servicii și/sau promotii oferite de către acesta sau partenerii săi pentru o anumită perioadă de timp, și informații cu privire la disponibilitățile în stoc.
7.15. Toate prețurile bunurilor și/sau serviciilor de pe site sunt finale, afișate în Lei (RON), cu toate impozitele sau taxele impuse de lege.
7.16. În cazul plăților on-line sau plăților pe cale bancară, Vânzătorul nu poartă nici o responsabilitate pentru orice costuri asociate cu taxe, comisioane sau alte plăți suplimentare făcute de Cumpărător, în legătură cu tranzacția în sine, precum și în cazul schimbului valutar aplicat de banca emitentă a cardului clientului, în cazul în care moneda este diferită de LEI(RON). Costurile asociate cu astfel de plăți sunt numai în detrimentul Cumpărătorului.
7.17. Toate imaginile prezentate pe site sunt destinate doar pentru a crea o idee despre tipul produsului/ serviciului, mai degrabă decât să le prezinte cu acuratețe. Cumpărătorul nu v-a avea dreptul sa solicite răspunderea Vânzătorului pentru astfel de discrepanțe.
7.18. Vânzătorul are dreptul de a folosi subcontractori pentru a efectua serviciile oferite pe site fără a fi nevoie de a notifica sau de a obține consimțământul Cumpărătorului pentru acest lucru.

7.19 Vânzătorul garantează utilizatorilor/clienților săi confidențialitatea informațiilor și datelor personale furnizate. Acestea din urmă nu vor fi utilizate, aduse la cunoștința părților terțe în afara cazurilor și condițiilor stabilite în acesti Termeni si Condiții generale. Vânzătorul va proteja datele personale ale utilizatorului/clientului , care au devenit cunoscute la completarea formularului electronic pentru a efectua o solicitare de cumpărare , precum această obligație încetează în cazul în care clientul a furnizat date false. În conformitate cu legislația în vigoare și prevederile acestor Condiții generale, Vânzătorul poate utiliza datele personale ale clienților numai în scopurile stabilite în contract. Orice alte scopuri, pentru care datele sunt utilizate vor fi în concordanță cu legislația Romana, instrumentele internaționale aplicabile, etica Internetului, moralitatea și bunele moravuri.7.20. Vânzătorul este obligat de a nu va divulga informațiile personale ale Clientului către terți - organisme guvernamentale, companii, persoane fizice și altele, cu excepția cazului când acesta a primit acordul scris al clientului, informațiile sunt solicitate de către organele de stat sau funcționarii care conform legislației în vigoare au dreptul de a solicita și de a colecta astfel de informații. Vânzătorul este obligat să furnizeze informațiile în virtutea legii.
7.21. Toate drepturile de autor și drepturilе de proprietate intelectuală dе pe site, imaginilе, designul, denumirile, mărcile comerciale și altele aparțin „E. Miroglio Trade SRL“. Prin accesarea și / sau utilizarea acestui site utilizatorul nu primește nici un consimțământ sau permisiunea de a folosi drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală ale „E. Miroglio Trade SRL“.
7.22. Prin utilizarea site-ului, utilizatorul nu obține dreptul de a copia, imprumuta sau de a utiliza într-un alt fel imagini, denumiri comerciale sau branduri, chiar dacă utilizarea este pentru scopuri personale.

8. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Părțile sunt scutite de la îndeplinirea obligațiilor contractuale în caz de forță majoră. Circumstanțele de forță majoră sunt cele prevăzute la art. 306, alin. 2 din Legea comerțului.
8.2. Cu condiția ca în termen de 14 (paisprezece) zile de la data producerii situației de forță majoră, aceasta nu se oprește, fiecare dintre părți are dreptul de a informa cealaltă parte de rezilierea contractului,fără a fi obligată să plătească celeilalte daune-interese.

8.3. Îndeplinirea obligației vânzătorului de a furniza mărfuri, de a primi produse returnate sau de a efectua o rambursare către furnizor prin bancă, va fi considerată ca fiind afectată de un caz de forță majoră, atunci când pentru transportatorul mărfurilor /inclusiv atunci când este dat unei firme de curierat/ sau operatorul sistemului de plată există o forță majoră. Aceeași regulă se aplică și cumpărătorului, atunci când operațiunile persoanei care execută livrarea sau recepția articolelor returnate sau ale operatorului sistemului de plată pentru plata contravalorii sunt afectate de un caz de forță majoră.

9. ALTE CONDIȚII

9.1. Acordul dintre E. Miroglio Trade SRL și client este legea romana.
9.2. Limba contractului este limba romana.

9.3. Toate litigiile dintre părți vor fi soluționate prin negociere și bunăvoință. În conformitate cu Directiva 2013/11/UE, consumatorul are posibilitatea de a utiliza procedura de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Uniunii Europene. Dacă poate apărea o dispută cu privire la o achiziție efectuată online, puteți trimite o cerere/cerere la următoarea adresă web pentru o soluționare extrajudiciară a litigiului.

9.4. În cazul în care nu se ajunge la un acord, toate litigiile restante, inclusiv litigiile care decurg din sau cu privire la interpretarea, invaliditatea, executarea sau rezilierea, precum și  litigiile cu privire la completarea lacunelor în contract sau adaptarea acestuia la noile circumstanțe vor fi rezolvate prin instanța competentă din localitatea de înregistrare a comerciantului, în conformitate cu legislația romana, link catre ANPC.

10. DETALII DE CONTACT/ INFORMAȚII DE CORESPONDENȚĂ

10.1. Clientul/ Consumatorul poate contacta Vânzătorul utilizând următoarele contacte:E-mail: online.romania@dika.com

Tel. 0040 744 104 249

Adresa: Bucuresti, Sector 6, Bd Paul Teodorescu, Nr 4, Mall Afi Cotroceni

Site:https://www.dikastore.ro/ro/returns.html vor fi trimise folosind formularul de Solicitare de pe site.

pictograms